1. Home
  2. /
  3. Oudersteunpunt PO
  4. /
  5. Een interview met SBO...
Een interview met SBO de Brug

Een interview met SBO de Brug

We willen eruit halen wat erin zit”

“Onze school is bedoeld voor kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte. Alle leerlingen op SBO De Brug hebben speciale hulp nodig bij leren, gedrag of hun emoties, of een combinatie hiervan. Het kan zijn dat kinderen op hun reguliere school onzeker zijn geworden. Daarom hebben ze mensen om zich heen nodig die in ze geloven en ze weer zelfvertrouwen geven. Onze leerkrachten zijn gespecialiseerd in SBO en daarnaast werken we samen met andere experts, zoals een psycholoog, logopedist en een schoolmaatschappelijk werker.”

Kleine groepen

“Onze school heeft 80 leerlingen en 6 kleine groepen van ongeveer 15 leerlingen per groep. Kinderen kunnen gedurende het schooljaar na iedere vakantie instromen, al doen we dat na de meivakantie liever niet meer. Het liefst zien wij dat kinderen zo vroeg mogelijk bij ons worden aangemeld, zodat we ze tijdig op een passende manier kunnen ondersteunen. Ons uiteindelijke doel is namelijk om kinderen ook weer uit te laten stromen naar het regulier basisonderwijs. Dat is voor kinderen ook een positieve ervaring dan dat ze eerst vastlopen en gefrustreerd raken.”

Hoge verwachtingen

“Ondanks dat onze leerlingen meer moeite moeten doen om te leren, hebben we hoge verwachtingen van ze. Daarmee bedoel ik niet dat we ze onder druk zetten, maar wel dat we eruit willen halen wat erin zit. Daarom schenken we veel aandacht aan gedrag, regulering van emoties, zelfkennis en zelfbewustzijn. Kinderen leren zo beter begrijpen waarom er soms iets bij ze gaat zoals het gaat en wat het effect is van hun gedrag op hun omgeving en andersom. Vanuit dit zelfbewustzijn leren kinderen om te herkennen en aan te geven wat zij nodig hebben. Zo ontstaat er meer ruimte in hun hoofd en kunnen ze zich beter concentreren op zaken als taal en rekenen. En dat leren is net zo belangrijk! Het is niet voor niets dat we toewerken naar 1F-niveau. Dit is het niveau voor taal en rekenen dat het overgrote deel van de leerlingen volgens de overheid aan het einde van de basisschool tenminste zou moeten beheersen. We hebben gemerkt dat kinderen in de onder- en middenbouw veel herhaling van de lesstof nodig hebben. Daarom bieden we bijvoorbeeld in groep 4 ook lesstof aan die hoort bij het einde van groep 3. We zien ook dat kinderen in de bovenbouw vaak een enorme groei doormaken, waardoor het herhalen van de lesstof minder noodzakelijk wordt.”

Kleinschalig

“Wat ik vaak terug hoor van ouders en kinderen is dat ze het in onze school zo rustig vinden. Leerlingen geven aan dat ze de uitleg duidelijker vinden dan op hun oude school en daardoor beter weten wat er van ze verwacht wordt. Bij ons op school staan de docenten naast de leerlingen en dankzij de kleinschaligheid kent iedereen elkaar. Ook is er een korte lijn met de ouders en kunnen ouders via de ouderapp laagdrempelig contact opnemen met de leerkracht van hun kind. Net als dat de ontwikkeling van kinderen nooit stil staat, geldt dat voor onze school ook. Zo zijn we druk bezig met het opzetten van een bibliotheek en willen we werken aan een groener schoolplein. Ook is het streven om wat vaker met onze leerlingen op stap te gaan, bijvoorbeeld naar de dierentuin. Verder vind ik het belangrijk om met andere organisaties samen te werken, zoals de gemeente en jongerenwerkers. We vormen met elkaar de samenleving en hebben elkaar nodig om onze leerlingen de beste begeleiding te bieden.” 

Meer actualiteiten

Een interview met SBO de Brug

De Brug is een school voor speciaal basisonderwijs (SBO) in Vianen. Directeur Elselien Wiebenga legt uit dat binnen de school veel aandacht is voor gedrag, maar dat leren net zo belangrijk is.

Lees verder »
nl_NLNL