Samenwerkingspartners in onze regio

Samenwerkings partners in onze regio

Sociaal team

Het sociaal team wordt betrokken bij je kind wanneer je, als ouder, vragen hebt over de opvoeding of als je kind iets extra’s nodig heeft buiten school. Het sociaal team kent de regio en kan je advies geven over welke hulp past bij jullie. Het sociaal team sluit vaak aan bij MDO’s, ook als je als ouder geen vragen over de opvoeding hebt. In de verschillende regio’s kent het sociaal team een andere naam, maar ze doen hetzelfde.

 

Houten
Sociaal Team Houten
Website: https://www.sociaalteamhouten.nl/
Telefoonnummer: 030 639 22 50
Mail: info@sociaalteamhouten.nl

 

Nieuwegein
Geynwijs
Website: https://www.nieuwegein.nl/hulp-en-ondersteuning/geynwijs
Telefoonnummer: 030 410 06 66
Mail: infogeynwijs@nieuwegein.nl

 

IJsselstein
Sociaal- & Jeugdteam IJsselstein
Website: https://www.sociaalteam.nu/
Telefoonnummer: 030 765 00 26 (sociaal team) & 030 686 99 01 (jeugdteam)
Mail: sociaalteam@ijsselstein.nl (sociaal team) & jeugdteam@ijsselstein.nl (jeugdteam)

 

Vijfheerenlanden
Sociaal Loket
Website: https://www.vijfheerenlanden.nl/Zorg/Overzichtspagina_Zorg/Sociaal_Loket
Telefoonnummer: 0800 5016
Mail: sociaalloket@vijfheerenlanden.nl

 

Lopik
Breed Sociaal Loket
Website: https://www.lopik.nl/breed-sociaal-loket
Telefoonnummer: 0348 55 99 55
Mail: bsl@lopik.nl

 

Leerplicht

Een leerplichtambtenaar geeft informatie aan ouders en leerlingen over waarom het belangrijk is om naar school te gaan. En geeft informatie over de gevolgen als leerlingen en ouders zich niet houden aan de Leerplichtwet. Als het lastig is om naar school te gaan, zoekt de leerplichtambtenaar samen met ouders en school naar een oplossing. De leerplicht kent ook de regio’s en kan ook adviseren welke hulp passend is.

 

Houten
Laura Bakker, Jules van Leeuwen en Maaike van de Ruit
Telefoonnummer: 030 639 26 11
Mail:  leerlingzakenlekstroom@nieuwegein.nl

 

IJsselstein
Natascha Baretta en Caroline Swart-Wijffels
Telefoonnummer: 030 607 14 27
Mail: leerlingzakenlekstroom@nieuwegein.nl

 

Lopik
Jethro Jacobs
Telefoonnummer: 0348 55 99 55
Mail: jethro.jacobs@lopik.nl

 

Nieuwegein
Sandra Offenberg, Dorine van Mil en Tineke Pool
Telefoonnummer: 030 607 14 27
Mail: leerlingzakenlekstroom@nieuwegein.nl

 

Vijfheerenlanden
Slavica Gavrilovic
Telefoonnummer: 088 599 72 30 of 06 211 609 38
Mail: s.gavrilovic@vijfheerenlanden.nl

Actualiteiten

Maatwerk en flexibiliteit staan bij ons centraal

SBO De Evenaar is een school voor speciaal basisonderwijs (SBO) in Nieuwegein. Marije de Bruin werkt hier als orthopedagoog en legt uit hoe de school op een betrokken en flexibele manier inspeelt op de leer- en ondersteuningsbehoefte van leerlingen.

Lees verder »
nl_NLNL