1. Home
  2. /
  3. Oudersteunpunt PO
  4. /
  5. Een interview met SBO...
Een interview met SBO de Evenaar

Een interview met SBO de Evenaar

”Maatwerk en flexibiliteit staan bij ons centraal”

“De Evenaar is bedoeld voor kinderen die in het reguliere onderwijs niet goed kunnen meekomen en extra ondersteuning nodig hebben. Hier helpen wij kinderen om de beste versie van zichzelf te zijn. Dat doen we met aandacht en op een bewuste en betrokken manier. We vinden het belangrijk dat kinderen zich hier gehoord en gezien voelen. Dat betekent ook dat we ze, waar mogelijk, hun eigen keuzes laten maken. Binnen onze school  hebben we drie clusters die overeenkomen met de onder-midden- en bovenbouw. De groepen bestaan uit ongeveer 14 leerlingen en bij de allerkleinsten uit 12 kinderen. We plaatsen kinderen in een groep die past bij hun leeftijd en sociaal-emotionele ontwikkeling. Omdat we in kleine groepen werken, hangt er een rustige en gemoedelijk sfeer in de school. We stralen uit dat ieder kind er mag zijn en dat iedereen welkom is. Ik zie ook dat kinderen elkaar sneller accepteren dan op een reguliere school, omdat ze allemaal ergens hulp bij nodig hebben.”

Flexibiliteit

“Bijzonder aan onze school is dat we een groot ondersteunend team hebben dat bestaat uit orthopedagogen, een logopedist en onderwijsondersteuners. Zowel bij de toelating als na een plaatsing kijken we altijd naar het brede plaatje. Hoe kunnen we leerlingen zo goed mogelijk helpen? Hoewel we met onze leerlingen zoveel mogelijk in het hier en nu willen leven, geven we ook een prognose af over het niveau waarop we verwachten dat een leerling kan uitstromen. Stel dat we bij een leerling in groep 5 al denken dat hij naar vmbo basis zal gaan, dan passen wij het lesprogramma hierop aan. Dat betekent ook dat we leerdoelen wat meer kunnen uitspreiden. Het is in dit geval namelijk niet nodig is dat deze leerling het groep 8-niveau van het reguliere onderwijs beheerst. Met die prognoses gaan we flexibel om. Het kan voorkomen dan we het te verwachten niveau tussentijds naar beneden of naar boven bijstellen. Daarmee bieden we echt maatwerk aan!”

Contact met ouders

“Als school hechten wij veel waarde aan de driehoek kind-ouders-school. Een goede samenwerking in deze driehoek draagt bij aan het succes en het welzijn van kinderen in hun schoolcarrière en daarbuiten. We besteden daarom veel aandacht aan het contact met ouders. Zij zijn altijd welkom voor een kop koffie om de ontwikkeling van hun kind te bespreken. Als ik ouders op het schoolplein zie, vraag ik ook regelmatig hoe het gaat. Ik hoor vaak terug dat ouders tevreden zijn over De Evenaar. Sommigen vinden het in het begin lastig dat hun kind naar een school voor speciaal basisonderwijs moet, maar vaak zien ze al snel in dat onze school helemaal niet zo anders is dan een reguliere basisschool. Laatst was er een moeder die per se niet wilde dat haar kind naar onze school ging, maar uiteindelijk weinig keuze had. En inmiddels is ze zo enthousiast dat ze De Evenaar onder de aandacht brengt bij ouders waarvan de kinderen ook naar het speciaal basisonderwijs moeten.”

Meer actualiteiten

Een interview met SBO de Brug

De Brug is een school voor speciaal basisonderwijs (SBO) in Vianen. Directeur Elselien Wiebenga legt uit dat binnen de school veel aandacht is voor gedrag, maar dat leren net zo belangrijk is.

Lees verder »
nl_NLNL