1. Home
  2. /
  3. Oudersteunpunt PO
  4. /
  5. Een interview met SBO...
Een interview met SBO de Wissel

Een interview met SBO de Wissel

We zoeken grenzen op, maar gaan nooit over het randje”

“Onze school is bedoeld voor kinderen met een leer- of ontwikkelachterstand. Dat laatste kan ook betekenen dat ze op sociaal vlak wat onhandig zijn. Daarnaast hebben we ook twee groepen waarin we speciaal onderwijs aanbieden. Deze groepen zijn bedoeld zijn voor kinderen met ernstige gedragsproblematiek. Voor onze leerlingen geldt dat het leren en ontwikkelen binnen het regulier onderwijs niet goed lukt. Daar ligt het didactische tempo hoger en is minder ruimte voor maatwerk. Daardoor kunnen kinderen onzeker worden, of krijgen ze onterecht het gevoel dat ze dom zijn. Bij De Wissel halen we de druk van de ketel en kunnen kinderen zich in hun eigen tempo ontwikkelen. We zien dat kinderen hierdoor weer opbloeien. Ze worden vrolijker, krijgen meer zelfvertrouwen, spelen lekker op het schoolplein en maken speelafspraakjes na schooltijd.”  

Rust, regelmaat en liefde

“We werken met kleine groepen van gemiddeld 15 tot 16 leerlingen per klas. Afhankelijk van de behoefte en problematiek zijn naast het klassenteam ook andere disciplines betrokken bij een leerling. Daarbij kun je denken aan een orthopedagoog, logopedist of cesartherapeut. We hechten veel waarde aan rust, regelmaat en structuur en bieden de kinderen een liefdevolle omgeving. De medewerkers van de school kennen alle kinderen bij naam en weten wat hun achtergrond is. Ik denk dat we ons daarmee echt onderscheiden. Daarnaast bieden we onze leerlingen onderwijs op maat. Dat wil zeggen dat kinderen leren op hun eigen niveau en op een tempo dat bij ze past. Daarbij zoeken we wel grenzen op, maar we gaan nooit over het randje. Binnen onze school laten we de kinderen ook groepsdoorbroken werken. Zo kan een leerling uit groep 5 bijvoorbeeld, spelling volgen op het niveau van groep 4. Maar andersom is net zo goed mogelijk. Het leuke is dat we zien dat kinderen hierdoor juist vooruit schieten in hun ontwikkeling.” 

Terugkeer naar regulier onderwijs

“Twee keer per jaar bekijken we voor iedere leerling of het mogelijk is om terug te keren naar een reguliere basisschool. Hoewel dit in de praktijk nog weinig voorkomt, willen we deze optie zeker openhouden. Nu er meer kinderen in de onderbouw instromen, wordt de kans daarop wat groter omdat we kinderen in een vroeger stadium kunnen helpen. Na groep 8 stroomt 95 procent van onze leerlingen uit naar het regulier voortgezet onderwijs. Vaak hebben ze dan nog wel wat extra ondersteuning nodig, zoals leerwegondersteunend onderwijs (lwoo). In groep 7 en 8 bereiden wij onze leerlingen voor op de middelbare school, bijvoorbeeld door te oefenen met huiswerk maken.”

Aanmelding

“Om een kind aan te melden bij De Wissel is een toelaatbaarheidsverklaring nodig. Dit is een bewijs dat een leerling recht geeft op een plek in het speciaal onderwijs of speciaal basisonderwijs. De reguliere school vraagt deze aan bij het samenwerkingsverband voor primair onderwijs in de regio. Maar ouders zijn ook voor die tijd al van harte welkom om kennis te komen maken en sfeer te proeven. Voor ouders is het best spannend als hun kind in aanmerking komt voor speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs. Maar als ze eenmaal hier zijn geweest, zijn ze vaak een stuk positiever. ‘Wat is het hier lekker rustig’, hoor ik vaak terug.” 

Meer actualiteiten

Een interview met SBO de Brug

De Brug is een school voor speciaal basisonderwijs (SBO) in Vianen. Directeur Elselien Wiebenga legt uit dat binnen de school veel aandacht is voor gedrag, maar dat leren net zo belangrijk is.

Lees verder »
nl_NLNL